Serveis

Apostem pels edificis d’alta eficiència amb el mínim impacte ambiental, al servei del benestar dels seus usuaris.

Consultoria

Passive House

nZEB

Edificació sostenible

Solucions per al disseny, la construcció o la rehabilitació d’edificis per aconseguir el màxim nivell de confort, eficiència i sostenibilitat.

Simulació energètica
Balanç energètic i demandes anuals de l’edifici amb els softwares PHPP i EnergyPlus.

Solucions i detalls constructius
Simulació i anàlisis dels tancaments. Càlcul de transmitàncies tèrmiques, ponts tèrmics i condicions de salubritat.

Sistemes actius
Anàlisi i dimensionat dels sistemes de climatització i ventilació (VMC) d’alta eficiència.

Assessorament tècnic
Suport en el disseny passiu de l’edifici, en la definició de les solucions constructives i en el disseny de l’hermeticitat.

Reducció de l’impacte ambiental
Contribucions en l’elecció de materials amb el mínim impacte en les persones i el medi, per aconseguir el màxim benestar i salut per als usuaris.

Validació del compliment de les normatives i dels estàndards de construcció més exigents en matèria d’eficiència energètica, confort i condicions ambientals a l’interior dels edificis.

Passive House
Assessorament en el procés de certificació d’edificis Passive House, EnerPHit i PHI. Documentació, model energètic PHPP i test BlowerDoor.

Certificació oficial Passive House Consultant

CTE: DB HE
Comprovació del compliment de la normativa en matèria d’estalvi d’energia (DB HE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

CEE
Realització i registre de la certificació energètica de tot tipus d’edificis, de nova construcció i existents.

Certificació d’edificis

Passive House

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Certificació Energètica d’Edificis (CEE)

Certificació d’edificis

Passive House

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Certificació Energètica d’Edificis (CEE)

Validació del compliment de les normatives i dels estàndards de construcció més exigents en matèria d’eficiència energètica, confort i condicions ambientals a l’interior dels edificis.

Passive House
Assessorament en el procés de certificació d’edificis Passive House, EnerPHit i PHI. Documentació, model energètic PHPP i test BlowerDoor.

Certificació oficial Passive House Consultant

CTE: DB HE
Comprovació del compliment de la normativa en matèria d’estalvi d’energia (DB HE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

CEE
Realització i registre de la certificació energètica de tot tipus d’edificis, de nova construcció i existents.

Control de qualitat

BlowerDoor

Termografia Infrarroja

Control d’obra

Supervisió i verificació de l’execució dels aspectes més rellevants pel comportament i el confort del edifici, assegurant que es compleixen els objectius del projecte.

Test Blower Door
Mesura de l’hermeticitat de l’edifici segons les normes UNE-EN 13829 i UNE-EN ISO 9972. Validació estàndard Passive House i del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Termografia Infrarroja
Detecció no invasiva de patologies de la construcció: ponts tèrmics, infiltracions, deficiències d’aïllament, problemes de condensació.

Control d’obra
Supervisió de l’execució en obra del tractament de l’aïllament tèrmic, l’hermeticitat i els sistemes de ventilació (VMC) d’alta eficiència.

Certificació oficial Passive House Tradesperson

Ens fem càrrec de la gestió integral o parcial del projecte des de la fase inicial d’estudi i anàlisi, planificació i contractació, passant per la coordinació d’equips i supervisió de l’execució, per garantir un resultat òptim complint amb els objectius de cada projecte.

Gestió de projectes

Gestió de projectes

Ens fem càrrec de la gestió integral o parcial del projecte des de la fase inicial d’estudi i anàlisi, planificació i contractació, passant per la coordinació d’equips i supervisió de l’execució, per garantir un resultat òptim complint amb els objectius de cada projecte.

Contacte

Explica’ns el teu projecte.

T’assessorarem per trobar la millor solució.

Tria el canal de contacte que et sigui més còmode!
Truca’ns per telèfon: +34 871 738 886
Envia’ns un e-mail: info@dconfort.es
Omple el formulari:

    Dconfort Projectes

    instagramemailLinkedinfacebook

    Certificados Dconfort
    infrared training center


    passive house association